Програма за развитие на селските райони

Tuesday, 25 March 2008г.

Какви са възможностите, капацитета и проектната готовност на бенефицентите за усвояване на средствата от програмата.